Kancelaria Doradztwa Podatkowego
Działaj z komfortem bezpieczeństwa podatkowego
Doradztwo Podatkowe
Reprezentacja przed urzędem
Reprezentacja przed sądem
Opinie prawne
Sporządzanie pism
Obsługa księgowa
Optymalizacja podatkowa
Optymalizacja podatkowa

W ramach usługi oferujemy analizę zobowiązań podatkowych firmy w oparciu o wyznaczony zakres. Badanie polega na szczegółowym przeglądzie wybranych obszarów działalności firmy, mogących stanowić źródła ryzyka podatkowego, a jego celem jest dostarczenie firmie zlecającej usługę – informacji oraz opinii na temat prawidłowości prowadzonej dokumentacji oraz dokonywanych rozliczeń w sferze podatkowej, ze wskazaniem wniosków eliminujących stwierdzone nieprawidłowości.

Korzyści wynikajace z audytu podatkowego:

Określenie słabych i mocnych stron służb finansowo-księgowych w sferze rozliczeń podatkowych.
sprawdzenie poprawność naliczania zobowiązań podatkowych i minimalizacja ryzyka podatkowego.
- Zapobiegnie potencjonalnym sankcjom karno-skarbowym.
Możliwość uzyskania ewentualnego zwrotu nadpłaconych podatków.

Audyty podatkowe są przeprowadzane z uwzględnieniem specyfiki danego rodzaju działalności gospodarczej. Badaniem można objąć cały obszar podatkowego rozliczenia firmy lub tylko wybrany fragmenti. Każady klient korzystający z  usługi otrzyma pisemny raport opiniujący w sposób szczegółowy stwierdzone nieprawidłowości oraz wskazujący sposoby ich usunięcia.


 
KancelariaOfertaCennikE-poradaKontakt