Kancelaria Doradztwa Podatkowego
Działaj z komfortem bezpieczeństwa podatkowego
Doradztwo Podatkowe
Reprezentacja przed urzędem
Reprezentacja przed sądem
Opinie prawne
Sporządzanie pism
Obsługa księgowa
Optymalizacja podatkowa
Obsługa księgowa

Prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów

- wprowadzanie dokumentów księgowych
- prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług
- prowadzenie wszelkich innych  wymaganych ewidencji
- sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych
- sporządzanie rocznych zeznań podatkowych

Rozliczanie ryczałtowych form opodatkowania

- wprowadzanie dokumentów księgowych
- prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług
- prowadzenie wszelkich innych wymaganych ewidencji
- sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych
- sporządzanie rocznych rozliczeń podatkowych

Obsługa kadrowa i ZUS

- przygotowywanie dokumentów związanych z nawiązaniem stosunku pracy
- przygotowywanie dokumentów związanych z rozwiązaniem stosunku pracy
- prowadzenie kadr firmy
- przygotowywanie list płac
- przygotowywanie dokumentów zgłoszeniowych i deklaracji do ZUS
- elektroniczny przekaz dokumentów do ZUS
- sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych
- rozliczanie umów zleceń i o dzieło
- inne czynności wynikające z przepisów prawa

Prowadzenie ksiąg hadlowych

- organizacja księgowości, stworzenie planu kont
- wprowadzanie dokumentów księgowych
- prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług
- prowadzenie wszelkich innych wymaganych ewidencji
- sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych
- przygotowywanie sprawozdań finansowych za rok obrotowy
 

Po zakończeniu każdego okresu rozliczeniowego wysyłamy wymagane deklaracje i zeznania oraz informujemy klientów w formie elektronicznej o wysokości obliczonych zobowiazań. Jedynym obowiązkiem klienta jest dostarczenie kancelarii dokumentów księgowych w umówionym terminie oraz uregulowaniewanie należności. W pozostałym zakresie wszystkie czynności wykonuje nasza kancelaria.


 
KancelariaOfertaCennikE-poradaKontakt