Kancelaria Doradztwa Podatkowego
Działaj z komfortem bezpieczeństwa podatkowego
Doradztwo Podatkowe
Reprezentacja przed urzędem
Reprezentacja przed sądem
Opinie prawne
Sporządzanie pism
Obsługa księgowa
Optymalizacja podatkowa
Sporządzanie pism

W ramach świadczonych usług oferujemy profesjonalne przygotowanie:

- pism procesowych w postępowaniach podatkowych, egzekucyjnych i sądowoadministracyjnych,
- wniosków,
- projektów umów,
- odpowiedzi na pytania organów podatkowych i organów kontroli skarbowej,
- zastrzeżeń do wyników kontroli,
- zażaleń na postanowienia w postępowaniach podatkowych i egzekucyjnych,
- pozwów i skarg sądowoadministracyjnych,

z zakresu prawa: podatkowego, administracyjnego i gospodarczego.


 
KancelariaOfertaCennikE-poradaKontakt