Kancelaria Doradztwa Podatkowego
Działaj z komfortem bezpieczeństwa podatkowego
Doradztwo Podatkowe
Reprezentacja przed urzędem
Reprezentacja przed sądem
Opinie prawne
Sporządzanie pism
Obsługa księgowa
Optymalizacja podatkowa
Reprezentacja przed urzędem

Postępowania prowadzone przez organy podatkowe są podobnie jak całe prawo podatkowe bardzo złożone. Błąd w sztuce może podatnika kosztować bardzo wiele. W ramach świadczonych usług oferujemy Państwu:

-  przygotowanie odwołań od decyzji urzędów skarbowych i urzędów kontroli skarbowej,

-  zastępstwo w Państwa imieniu przed organami podatkowymi we wszystkich sprawach, w tym w sprawie zwrotu VAT dla firm zagranicznych.

W zależności od Państwa wyboru możemy przygotować tylko odwołanie od wydanej decyzji albo też całościowo zająć się prowadzonym postępowaniem podatkowym, bez względu na miejsce jego prowadzenia - na terenie całego kraju.

Polski system prawa podatkowego jest wyjątkowo złożony. Stąd w prowadzonych postępowaniach niezbędna jest fachowa wiedza i doświadczenie. Bez merytorycznego przygotowania i doświadczenia często można narazić się na poważne konsekwencje podatkowe i karno-skarbowe. 

Gdy decyzja organu podatkowego uprawomocni się, z reguły rzadko można ją wzruszyć, a tym samym i zmienić. Niestety postępowanie podatkowe zakończone niekorzystną dla podatnika decyzją nie oznacza końca problemu, bowiem urzędy po uprawomocnieniu się decyzji - wszczynają często wobec podatników postępowania karno-skarbowe. Osoby ukarane nierzadko trafią potem do Krajowego Rejestru Karnego. Konsekwencje tego są często poważniejsze od samej zapłaty podatku. Stąd już w chwili wszczęcia postępowania skarbowego, należy szukać profesjonalnego wsparcia, najlepiej u doradcy podatkowego, który specjalizuje się przede wszystkim w prawie podatkowym.

Organy podatkowe nie są nieomylne. Stąd tak ważne jest, by sprawę w możliwie wczesnym stadium postępowania ocenić mógł doradca podatkowy.


 
KancelariaOfertaCennikE-poradaKontakt