Kancelaria Doradztwa Podatkowego
Działaj z komfortem bezpieczeństwa podatkowego
Doradztwo Podatkowe
Reprezentacja przed urzędem
Reprezentacja przed sądem
Opinie prawne
Sporządzanie pism
Obsługa księgowa
Optymalizacja podatkowa
Reprezentacja przed sądem

Postępowanie prowadzone przez organy podatkowe nie zawsze kończy się pomyślną dla podatnika decyzją. Niekiedy z powodu błędów organów podatkowych w prowadzonym postępowaniu lub wadliwości prawnej decyzji, niezbędnym staje się złożenie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, a od wyroku tego sądu - kasacji do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Dlatego oferujemy Państwu:

-  przygotowanie skarg do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych od decyzji organów podatkowych drugiej instancji,

-  sporządzenie kasacji do Naczelnego Sądu Administracyjnego od wyroków WSA,

-  zastępstwo przed sądami administracyjnymi.

Na podstawie przedstawionych akt sprawy oceniamy, czy są podstawy prawne i faktyczne do wniesienia skargi lub kasacji. Jeśli zaistnieją takie przesłanki przedstawimy możliwości dalszego postępowania. W przypadku ich braku poinformujemy, że dalsze działania narażają naszego klienta na stratę czasu i pieniędzy.

Warto wiedzieć, że wbrew własnemu przekonaniu często istnieją podstawy do zaskarżenia decyzji i szanse na korzystne dla podatnika rozstrzygnięcie. Stąd też  nie należy bez fachowej oceny prawnej godzić się na konsekwencje wynikające z decyzji. Zawsze należy szukać profesjonalnego wsparcia i dopiero na tej podstawie podejmować dalsze decyzje.


 
KancelariaOfertaCennikE-poradaKontakt