Kancelaria Doradztwa Podatkowego
Działaj z komfortem bezpieczeństwa podatkowego
Doradztwo Podatkowe
Reprezentacja przed urzędem
Reprezentacja przed sądem
Opinie prawne
Sporządzanie pism
Obsługa księgowa
Optymalizacja podatkowa
Oferta

Doradztwo podatkowe

 • Doradztwo telefoniczne
 • Doradztwo za pośrednictwem poczty elektronicznej
 • Indywidualne spotkania z klientem

Reprezentacja w zakresie sporów podatkowych

 • Odwołania od decyzji organów podatkowych oraz organów kontroli skarbowej
 • przygotowanie skarg do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych od decyzji organów podatkowych drugiej instancji (... szczegóły) 
 • sporządzanie kasacji do Naczelnego Sądu Administracyjnego od wyroków WSA
 • zastępstwo przed sądami administracyjnymi
Obsługa księgowa
 • Prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów
 • Rozliczanie ryczałtowych form opodatkowania
 • Obsługa kadrowa i ZUS
 • Prowadzenie ksiąg handlowych 
Opinie podatkowe
 • Sporządzenie formalnych opinii prawno podatkowych
 • Analizy podatkowe wybranych zagadnień

Optymalizacja podatkowa

 • Analizy umów handlowych
 • Określenie ryzyk podatkowych związanych z kontraktami handlowymi
 • Określenie słabych i mocnych stron służb finansowo-księgowych w sferze rozliczeń podatkowych
 • sprawdzenie poprawność naliczania zobowiązań podatkowych i minimalizacja ryzyka podatkowego
 • Zapobiegnie potencjonalnym sankcjom karno-skarbowym 

Efektywne rozliczenie podatku VAT

 • Rozliczenie WNT / WDT
 • Eksport / import
 • Transakcje zwolnione / niepodlegające opodatkowaniu VAT

Sporządzanie pism

 • Przygotowanie wniosków o wiążące interpretacje podatkowe 
 • Wnioski o stwierdzenie nadpłaty podatku
 • Projekty umów
 • Zastrzeżenia do wyników kontroli
 • Zażalenia na postanowienia w postępowaniach egzekucyjnych i podatkowych
 • Odpowiedzi na pytania organów podatkowych i organów kontroli skarbowej 

 


 
KancelariaOfertaCennikE-poradaKontakt